Menu Close

Opleidingsscholen herontdekken Didiclass

Op donderdag 6 oktober van dit cursusjaar vond een gezamenlijke themamiddag voor vakcoaches plaats van de opleidingsschool Ommelanden. Tijdens de themamiddag stond het coachen op de leervragen, van leraren in opleiding, centraal. Het leerproces van leraren in opleiding wordt immers het meest gestimuleerd als je aansluit bij de zone van naaste ontwikkeling. Floortje Goettsch, coördinerend instituutsopleider van NHL Stenden, zet graag de leraar in opleiding centraal, zonder de bekwaamheidseisen uit het oog te verliezen. Om als coach het verschil te maken, in de lesgeefvaardigheden van je studenten, wordt ook Didiclass ingezet. ‘Didactisch afkijken’ kan leraren in opleiding helpen om zich gesitueerde vaardigheden zoals vakdidactische kennis eigen te maken. Daarbij staat de vraag centraal hoe je kennis, die je als coach zelf in de vingers hebt, zichtbaar kunt maken voor de leraren in opleiding. Bij die ontdekkingsreis blijken de casussen van Didiclass behulpzaam.