Menu Close

Catalogus bij DVD Casusbank didiclass voortgezet onderwijs

Deze catalogus hoort bij de DVD Voortgezet  Onderwijs. Ter inspiratie hebben wij enkele voorbeeldopdrachten toegevoegd,  maar de casussen zijn didactisch ‘open’, zodat u geheel vrij bent om uw eigen  verwerkingsopdrachten toe te voegen of dit door uw studenten te laten doen. De  casusbank Didiclass is nadrukkelijk gericht op oriënteren, confronteren,  problematiseren en reflecteren en niet op illustreren, instrueren, demonstreren  en beoordelen.

Deze catalogus hoort bij de DVD Voortgezet Onderwijs. Deze bevat een selectie van cursussen gericht op het Voortgezet Onderwijs uit de Casusbank Didiclass. Hiermee heeft u als lerarenopleider een waardevol instrument in handen waarmee u uw onderwijs naar eigen inzicht kunt vormgeven.

In deze catalogus worden de casussen van de DVD beknopt beschreven om de keus te vergemakkelijken. De fragmenten van deze DVD zijn voornamelijk opgenomen in het voortgezet onderwijs.
Sommige casussen bevatten een dilemma (bijv. ‘U of jij?’), andere geven te denken over een fenomeen (bijv. ‘Dagopening’) en weer andere laten zien hoe een ervaren docent te werk gaat (‘Zijn docentschap’).
Per casus is de totale tijdsduur aangegeven en de duur van de bijkomende fragmenten. Verwijzingen naar specifieke scenes bevatten het nummer van het filmpje en het bijbehorende tijdstip daarbinnen (F1 2.27: het eerste filmpje van de casus, op tijdstip 2 minuut 27).

Ter inspiratie hebben wij enkele voorbeeldopdrachten toegevoegd, maar de casussen zijn didactisch ‘open’, zodat u geheel vrij bent om uw eigen verwerkingsopdrachten toe te voegen of dit door uw studenten te laten doen. De casusbank Didiclass is nadrukkelijk gericht op oriënteren, confronteren, problematiseren en reflecteren en nietHet bestand kunt u online inzien door de onderstaande koppeling te gebruiken.

Catalogus bij DVD Casusbank Didiclass voortgezet onderwijs (PDF)