Menu Close

Over Didiclass

Didiclass is een digitale casusbank met videofragmenten die docenten (in opleiding) uitdaagt en prikkelt om na te denken over onderwijsdilemma’s. De ‘real life’ dilemma’s bieden een indringende blik op de praktijk. De leiding van het huidige project Casusbank Didiclass is in handen van Marc van Laeken, Ruud de Moor Centrum.

Onder de naam ‘Didigewijs’ werken de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en het Ruud de Moor Centrum sinds 2006 samen aan de verdere verspreiding van het unieke Didiclass-concept. Zowel de Open Universiteit als de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden zijn basispartners met eigenstandige rechten in het project Didigewijs. Dit partnerschap is de basis voor alle samenwerking rondom de Casusbank Didiclass. Verspreiding en exploitatie geschieden in onderling overleg conform het basispartnerschap; uit oogpunt van respect naar de gefilmde uiteraard met de nodige zorgvuldigheid en beperkingen qua toegang, echter met behoud van de doelstelling om de projectresultaten ter beschikking te stellen aan lerarenopleidingen in Nederland.

Binnen de 1e en 2e graadslerarenopleiding en de PABO wordt het gebruik van Didiclass verdiept. Videomateriaal in casusvorm biedt mogelijkheden om nieuwe vormen van leren op opleidingsniveau uit te werken. Hierbij valt te denken aan blended learning, ontwikkelingen op het gebied van coaching binnen de driehoek van opleiding, praktijk en student. Daarnaast spelen herontwerp van de beroepskolom en microdidactiek rondom reflectie een rol.