Menu Close

Over Didiclass

Didiclass is anno 2020 een digitale casusbank met videofragmenten die leraren (in opleiding) uitdaagt en prikkelt om na te denken over onderwijsdilemma’s. De ‘real life’ dilemma’s bieden een indringende blik op de praktijk. De leiding van het huidige project Casusbank Didiclass is in handen van Marc Van Laeken (voorheen verbonden aan Ruud de Moor Centrum) en Walter Geerts (voorheen verbonden aan NHL Hogeschool).

Onder de naam ‘Didigewijs’ hebben de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en het Ruud de Moor Centrum sinds 2006 samen gewerkt aan de verdere verspreiding van het unieke Didiclass-concept. Zowel de Open Universiteit als de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden waren basispartners met eigenstandige rechten in het SURF-project Didigewijs. Dit partnerschap vormt nog steeds de basis voor alle samenwerking rondom de Casusbank Didiclass vanuit NHL Stenden. De huidige verspreiding en exploitatie geschied in onderling overleg conform het basispartnerschap door Walter Geerts; uit oogpunt van respect naar de gefilmde uiteraard met de nodige zorgvuldigheid. Sinds het uitbreken van de corona-epidemie is het mogelijk om een campuslicentie aan te schaffen om de casussen duurzaam in te bouwen in de leeromgeving van de eigen Opleidingsschool, Hogeschool of Universiteit.

Videomateriaal in casusvorm biedt mogelijkheden om nieuwe vormen van leren op opleidingsniveau uit te werken. Mocht u daar vanuit de 1e,  2e graadlerarenopleiding of Pabo belangstelling voor hebben dan kunt u contact opnemen met Walter Geerts. Een campuslicentie kan een waardevolle aanvulling zijn bij blended learning , herontwerp van de beroepskolom en/of coaching binnen de driehoek van opleiding, praktijk en leraar in opleiding.