Menu Close

Welkom bij Didiclass

Deze site betreft videomateriaal voor de lerarenopleidingen. U kunt als docent of als docent in opleiding rechtstreeks toegang krijgen tot de casusbank. Hiertoe kunt u de geheugenstick bestellen. Uiteraard, mits u verklaart respectvol om te gaan met het materiaal.

Een gebruiker van Didiclass aan het woord:

“Didiclass is bij uitstek een middel om de theorie en de praktijk te integreren. Beelden hebben een sterke werking op de student, anders blijft het voor de student heel moeilijk, misschien zelfs onmogelijk om de theorie te vertalen naar het eigen handelen in de praktijk. Beelden laten de theorie leven”.

We hopen dat u als potentiële gebruiker ten volle een begrip krijgt voor de prachtige verscheidenheid in de Didiclass casusbank. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.