Menu Close

Cases

Casusbank online

Een selectie van casussen, voortgezet onderwijs, kunt u op geheugenstick bestellen via de corresponderende menuknop aan de bovenkant.

Door de geheugenstick te bestellen verklaart u akkoord te gaan met de in de gebruikersverklaring gestipuleerde voorwaarden, te weten:

• Het videomateriaal alleen te gebruiken voor educatieve doeleinden;
• Het videomateriaal niet te vermenigvuldigen zonder toestemming;
• Respectvol om te gaan met de getoonde casussen;
• De gefilmde personen niet formeel te beoordelen.

 

Voorbeeld van een casus

Om de integriteit van de gefilmde personen te waarborgen zijn de casussen slechts toegankelijk via de eigen opleiding of door het bestellen van de geheugenstick. In de gebruikersverklaring dient u een respectvol gebruik van de casussen te onderschrijven.

Om toch een beeld te geven kunt u hier een kort fragment van een casus bekijken. Dit fragment duurt 2 à 3 minuten en geeft een goed beeld van de volledige casus. Dit fragment is opgenomen omdat het een ‘good practice’ betreft.

Docentschap Binne Jansma

Intro
Lesfragment