Menu Close

Nieuwe uitgave | Handboek voor de leraar basisonderwijs

Bij Didiclass ontvingen we een presentexemplaar van bovenstaande uitgave. In het begeleidend schrijven rept uitgeverij Coutinho over het onderstaande. Onze vaste recensent bij Didiclass reageerde als volgt:

“ ‘Het kon minder’*, ook het materiaal voor opleidings-docenten is niet slecht maar het zou mooi zijn als er nog een toevoeging met videocasussen komt.”

– Vaste recensent Didiclass

* ‘Het kon minder’ betekent in het Gronings: geweldig/prachtig

De uitgever schreef het volgende op de achterflap van het boek:

Als leraar komt er veel op je af. Hoe haal je het beste uit jezelf en je leerlingen? En hoe houd je het hoofd koel? Daarvoor is een stevige basis nodig. Die biedt het Handboek voor de leraar basisonderwijs. In deze praktische gereedschapskist voor de dagelijkse lespraktijk vind je alle theorie die je als startende leraar nodig hebt. Het boek koppelt de theorie via herkenbare voorbeelden aan de praktijk.

Handboek voor de leraar basisonderwijs bestaat uit twaalf hoofdstukken verdeeld over vier delen. Deel A geeft uitleg over de ontwikkeling van leerlingen in de onder-, midden- en bovenbouw. Deel B gaat over lesvoorbereiding, zorgen voor een optimale werksfeer, groepsvorming en toetsing. Deel C gaat in op het onderwijs in Nederland in brede zin. Hoe ziet het speelveld eruit en wat is nodig om het te verbeteren? Het boek sluit af met deel D, over hoe je jezelf didactisch en pedagogisch kunt blijven ontwikkelen als leraar. 

Het boek is NU verkrijgbaar. Vraag een docentexemplaar aan en laat ons weten wat je vindt.  

We horen graag jouw mening!

Hartelijke groet,

Robin Meeuwisse
Uitgever lerarenopleiding basisonderwijs

Handboek voor de leraar basisonderwijs is geschreven voor studenten aan de pabo en verwante AD-opleidingen, zowel voltijd als flexibele deeltijd. Meer ervaren leraren kunnen het gebruiken ter inspiratie en als naslagwerk.

Handboek voor de leraar basisonderwijs
€ 49,95 | 432 pagina’s | ISBN 9789046908365 | Boek + website

Bestellen via Bol.com? Dat kan!
Klik hier om Handboek voor de leraar basisonderwijs via Bol.com te bestellen.