Menu Close

Didiclass op Veloncongres 2022 te Brugge

Hoe helpt het project Didiclass jou als lerarenopleider of coach om de uitval van startende leraren te voorkomen? Dat stond centraal op de workshop op het Veloncongres op vrijdag 18 maart 2022 te Brugge.

Volgens onderzoek1 valt 23% van de startende leraren in Nederland uit in het eerste jaar in het voortgezet onderwijs en dit loopt op tot 31% na vijf jaar.2 In Vlaanderen verlaat maar liefst 43,2 procent van de leerkrachten uit het secundair onderwijs binnen vijf jaar het onderwijs.2

Videocoaching wordt door starters als zeer leerzaam ervaren, ook als het niet hun eigen casus betreft.4Het kan een gunstig effect hebben op hun bekwaamheidsgevoel en daardoor zorgen voor minder uitval.4 Bovendien krijgen zij op die manier gesitueerde kennis in hun vingers.6

Door middel van real-life videofragmenten van klassensituaties draagt het project Didiclass bij aan goed klassenmanagement waarmee leraren in opleiding niet alleen voor hun leerlingen, maar ook voor zichzelf een veilige omgeving kunnen creëren.6 Didiclass helpt startende leraren om na te denken over hoe ze vergelijkbare ordeproblemen, die in de casusbank Didiclass aan bod komen, kunnen voorkomen.5  

Starters ervaren coaching als het meest waardevol.4 De workshop verschafte lerarenopleiders  handvatten hoe je, door middel van Didiclass, de docenten in het voortgezet onderwijs op weg kunt helpen om startende leraren in opleiding goed te begeleiden.

1) Helms-Lorenz, H., Slof, B., & Van De Grift, W. (2013). First year effects of induction arrangements on beginning teachers’ psychological processes. European Journal of Psychology of Education, 28, 1265-1287.

2) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2014). Factsheet uitstroom van beginnende leraren. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

3) Vlaams minister van Onderwijs Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand (2020). SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 9 van JAN LAEREMANS. Brussel: Vlaams Parlement.

4) Vollaard, J., Van der Wolk, W., Vissers, R. & Lorenz, M. (2019). We zijn begonnen: begeleiding startende leraren 2013-2019: Gezamenlijke uitgave van de negen regionale BSL-projecten.

5) Van Kuijk, J. & André, S. (2009). Didiclass. Productevaluatie voor het Ruud de Moor Centrum. Nijmegen: ITS Radboud Universiteit.

6) Geerts, W. (2018). The curious case of cases: An inquiry into the effects of video upon teachers in training (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen). Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.