Menu Close

Han Educatie PRO

Onderwijs blijft voortdurend in beweging! Nieuwe (vak)inhoudelijke en onderwijskundige ontwikkelingen zorgen daar wel voor. Ook als docent sta je niet stil.

Daar speelt HAN Educatie PRO als nascholingsafdeling van de HAN Hogeschool op in. Voor het voortgezet- en primair onderwijs worden daarom ICALT-trainingen gegeven. Bij de trainingen voor het PO benut men sinds kort beeldmateriaal van Didiclass om in de cursusgroep over dezelfde beelden te kunnen praten.

Videobeelden zijn rijk en holistisch en tonen daarmee de complexe werkelijkheid waarin de leraar voor de klas gewetensvol moet handelen. Ondanks het feit dat met name het PO materiaal van Didiclass aan veroudering onderhevig is, is Gerald Steverink als trainer bij Han Educatie Pro blij met het beeldmateriaal omdat het in verband met de privacy wetgeving lastig is om over beeldmateriaal te beschikken. Deelnemers in de training blijken overigens zeer respectvol met het getoonde materiaal om te gaan.