Menu Close

Ook bij doeltreffende Pedagogiek; klein verschil, groot effect

Tijdens de studiedag Openbaar Onderwijs Groningen van een van de aangesloten scholen eind november 2018 werden er drie fragmenten uit de casusbank Didiclass gebruikt waarbij communicatie met leerlingen centraal stond.
De volgende casussen werden geschikt geacht om Didactisch afkijken centraal te stellen. Het betrof de videocasussen Een moeilijk moment?, Binne als docent en Te streng zijn van Nynke.

Hierbij stonden de volgende vragen centraal: Wat ging er goed? Wat kan beter? Welke tips zou je geven wat betreft de communicatie. En tot slot nadenken over eigen handelen. Wat herken je waar je misschien niet trots op bent of juist wel. Welke tip voor jezelf neem je mee naar morgen. De studiedag bood op die manier, via de veilige omweg van de ander, de gelegenheid om concrete verbeterpunten in het eigen pedagogisch handelen te exploreren. Al met al een dag waar de deelnemers met tevredenheid op terugkijken.