Menu Close

Promotieonderzoek inzet van videocasussen

Op donderdag 8 november 2018 promoveerde Walter Geerts aan de Rijksuniversiteit Groningen op de inzet van videocasussen bij het opleiden van leraren met het proefschrift The Curious Case of Cases.

Uit de vier studies tezamen blijkt dat op videocasussen gebaseerde opdrachten die gericht zijn op het verwerven van gesitueerde kennis in de vorm onderwijskundige bedoelingen en design patterns kunnen bijdragen aan de gesitueerde kennis die een leraar in opleiding zich eigen moet maken. Om gesitueerde kennis op te bouwen zouden lerarenopleiders daarom geschikte didactische instrumenten, zoals beschreven in dit proefschrift, gericht op het bereiken van hogere leerdoelen moeten gebruiken.

 

In het menu, onder Publicaties, zijn het proefschrift en de stellingen te vinden en te downloaden.