Menu Close

Landelijke gebruikersdag

De Landelijke Gebruikersdag Didiclass 2010 vond dit jaar plaats op 26 november te Utrecht. De dag stond dit jaar in het teken van de spanning tussen ‘casus’ en ‘kennis’. Er was een levendige belangstelling, we noteerden een 50-tal deelnemers, zowel lerarenopleiders als leraren-in-opleiding

De keynotespreker, dr. Mieke Lunenberg (Onderwijscentrum VU en Velon), maakte duidelijk dat de verhouding tussen casus en kennis onherroepelijk op alle niveaus terugkeert: leerlingen, leraren en lerarenopleiders.
En elk moeten ze er wat mee: vanuit de casus naar de kennis en terug, of omgekeerd. En (digitale) beelden blijken daarbij een uitstekend middel.

De workshops rond het boek ‘Wat zou jij doen? Leren van dilemma’s in de onderwijspraktijk (Geerts, Van Laeken, Mitzschke (red.), Coutinho, 2009) toonden de bruikbaarheid aan op de pabo (Charles Vandalon) en de lero (Joke van Balen). Marcel van Wissen (hoofd Stedelijk Beheer Ridderkerk) benadrukte het belang van beeld bij verandermanagement.

Het succesnummer van de dag was de (wereld)première van het ‘Meesterschapspel’. Walter Geerts (2e graad, NHL) begeleidde de levensechte lancering van het kaartenspel. Het Meesterschapspel werd in de loop van 2010 ontwikkeld in het kader van het RdMC-project ‘Werkplekleren met Didiclass’. Studenten gingen gezwind aan de slag met de verschillende kaarten: praktijkvragen, themaverwijzingen, verkenningsopdrachten, sprint- en duuropdrachten, en – niet te vergeten – jurykaarten. Het spel beoogt op een indirecte maar gefocuste wijze studenten elkaar te laten bevragen op stage-ervaringen en de ingeschatte beheersing van alle aspecten daarvan – bij zichzelf en bij  de ander.

Tijdens een afscheidsbabbel werd er met genoegen terug gekeken op de dag, en vooruitgekeken naar de toekomst.
Het smaakte in elk geval naar meer.