Menu Close

Casus van de maand: september

Differentiëren met ICT

HoofdpersoonLieske
KlasHAVO 1
Mee in beeldLeerlingen
Duur06:14 minuten

Inhoud

In zes fragmenten krijg je een inkijkje in de les van Lieske. Het eerste fragment toont een overzicht van de les met inzet van ICT. In het tweede fragment geeft Lieske individuele begeleiding. In het derde en vierde fragment volgen werkinstructie, check op begrip en individuele instructie. Fragment zes en zeven bevatten een interview van Lieske en een leerling. In alle fragmenten staat differentiatie met behulp van ICT centraal.

Mogelijke toepassingen

De casus is geschikt om zowel differentiatie met ICT als vriendelijk en helder gedrag van een (ervaren) beginnend docent te bespreken. Ter illustratie treft u hieronder alleen het zesde fragment van deze casus.

video

Suggesties voor deze casus

Doel

Wat ik wil bereiken met het gebruik van de casus van Lieske, is dat studenten zich leren verplaatsen in verschillende onderwijskundige bedoelingen van de docent en begrijpen met welke handelingspatronen zij daaraan uitvoering geven. Daarvoor moet men de situatie beter leren analyseren, waarbij de vragen ‘Wat?’ en ‘Hoe?’ centraal staan.

Werkwijze

  • De studenten bekijken de casus ‘Differentiëren met ICT’ met Lieske in de hoofdrol individueel.
  • Vervolgens kiezen ze een fragment naar keuze.
  • De studenten moeten vaststellen welke onderwijskundige bedoeling Lieske heeft in het gekozen fragment.
  • Vervolgens gaat de student een advies geven aan een medestudent hoe hij de desbetreffende onderwijskundige bedoeling het beste gestalte kan geven in de klas. Het advies moet in briefvorm worden geschreven en wordt rond gemaild aan een medestudent.
    Je reageert per mail, op het advies van je medestudent. Geef aan wat je van het advies vindt, wat je ermee gaat doen en geef je eigen mening en analyse over het filmfragment. Verplaats je steeds in de bedoeling van Lieske.