Menu Close

Casus van de maand: november

Gouden munten en bankrun.

HoofdpersoonDennis, docent economie
KlasGymnasium
Mee in beeldLeerlingen
Duur07:09 minuten

Inhoud

Dennis start de les met een korte uitleg over het bankwezen en deelt vervolgens aan iedere leerling een gouden munt uit.
In het tweede fragment introduceert hij de goudsmid die bank wordt en in
het derde fragment zie je dat de leerlingen uit de klas deelnemen aan een
bankrun.

Mogelijke toepassingen

De casus is geschikt om activerende didactiek bespreekbaar te maken. Ter illustratie treft u hieronder alleen het introductiefragment van deze casus.

video

Suggesties voor deze casus

Doel

Ontdek de kracht van het zelf ervaren.

Werkwijze

‘Kijken vanuit verschillende perspectieven’

  1. Bekijk alle fragmenten.
  2. Noteer iets wat je tot nadenken aan zet.
    (Is dat er niet? Neem dan een andere casus. Zijn er meerdere dingen die je tot nadenken aan zetten? Kies er één.)
  3. Noteer welke personen (of groepen) er betrokken zijn bij het punt dat jou tot nadenken aanzet. Schets de situatie vanuit de verschillende perspectieven. Hoe kijken ze er tegen aan? Wat zijn de belangen?
    (Het hoeft hier niet om de hele casus te gaan, het gaat om het onderwerp wat jou tot nadenken heeft aangezet.)
  4. Formuleer een aantal vragen bij het door jou genoemde punt. Werk één vraag uit en zoek er literatuur bij.
  5. Wat is nu je nieuwe inzicht? En hoe kun je het toepassen?

Presentatie

Je gaat je nieuwe inzicht laten zien aan anderen.
Geef niet aan één stuk door uitleg, maar ga het publiek zelf laten nadenken.
Kies zorgvuldig beeldmateriaal en wees creatief. Gesprekstechnieken zijn
belangrijk. Jij bent de gespreksleider. Bedenk van tevoren goede vragen
waarmee je het publiek probeert te prikkelen. Probeer boeiende interactie
tot stand te laten komen. Let op! In iedere casus zitten meerdere dingen
die iemand aan kunnen zetten tot nadenken. Houd het bij jouw onderwerp.
Als het publiek gaat praten over andere dingen, moet je dat netjes
afkappen.