Menu Close

Casus van de maand: mei

Mamouth op het Montessori

HoofdpersoonMamouth
KlasKlas 1
Mee in beeldLeerlingen
Duur10:25 minuten

Inhoud

In drie fragmenten zie je hoe leerlingen met een logboek op een Montessoriachtige wijze aan het werk worden gezet. In dit geval op drie niveaus bij een les wiskunde.

Mogelijke toepassingen

De casus is geschikt om te bespreken welke elementen het lesgeven op drie niveaus effectief of juist ineffectief maken. Ter illustratie treft u hieronder alleen het derde fragment van deze casus.

video

Suggesties voor deze casus

Doel

Het doel bij deze casus is om studenten in te laten zien dat de bestaande onderwijstypen voor verbetering vatbaar zijn. Op basis daarvan kunnen studenten nadenken over de bijdrage die zij zouden kunnen leveren aan de verbetering van het onderwijs.

Werkwijze

  • De casus wordt in zijn geheel getoond.
  • Er vindt een klassikaal gesprek plaats over eigen ervaringen wat betreft de inrichting van het voortgezet onderwijs. Studenten kunnen op deze manier hun idee├źn uitwisselen en elkaar aanvullen.
  • Vervolgens is het de bedoeling dat ieder voor zich een onderwijsvisie gaat formuleren. Hiertoe zoekt de student relevante literatuur ter onderbouwing van zijn visie. De studenten gaan ook allemaal een school naar keuze bezoeken. Op deze manier kunnen studenten zich een beter beeld vormen van hoe de praktijk er daadwerkelijk uitziet.
  • Aan de hand van alle informatie die de student verzameld heeft, beschrijft hij zijn onderwijsvisie. Hierin komt naar voren wat de student aan inzichten opgedaan heeft en hoe zijn mening eventueel veranderd is.
  • Ten slotte presenteert iedereen zijn onderwijsvisie voor zijn medestudenten.