Menu Close

Casus van de maand: juni

Differentiatie in de klas

HoofdpersoonHans, docent biologie
KlasVMBO
Mee in beeldLeerlingen
Duur11:47 minuten

Inhoud

In het eerste fragment krijg je een beeld van het lesgeven van Hans, omdat je zijn lesopening te zien krijgt. In het tweede fragment geeft hij de uitleg. Het derde fragment betreft de begeleiding tijdens de zelfwerkzaamheid. Alle fragmenten geven een helder beeld van de interactie die Hans als gereedschap gebruikt om te kunnen differentiëren.

Mogelijke toepassingen

De casus is geschikt om beginnende docenten een beeld te geven van adequate interactie, coachend leiding geven en differentiëren. Ter illustratie treft u hieronder alleen het derde fragment van deze casus.

video

Suggesties voor deze casus

Doel

Deze casus toont dat je verantwoordelijkheid ook kunt overdragen aan leerlingen.

Werkwijze

 • Tijdens een bijeenkomst laat ik de casus zien. Aan de hand van de casus gaan de deelnemers van de bijeenkomst analyseren wat het effect van het handelen van de betreffende docent Hans is.
 • Na deze introductie wordt er een groepsgesprek gevoerd over wat de groep gezien heeft. Er worden verschillende kanten belicht. Hierbij valt te denken aan:
  • Hoe zie ik de situatie?
  • Wat zijn de oorzaken/aanleidingen voor het gedrag dat je ziet?
  • Wat is de rol van de betrokkenen?
  • Wat voor invloed hebben de verschillende actoren op elkaar?
 • Tot slot gaan de deelnemers nadenken over de vraag of ze zich bewust zijn van de mogelijke valkuilen bij het coachend overdragen van verantwoordelijkheden en differentiëren.