Menu Close

Casus van de maand: juli & augustus

Gouden momentjes van Tineke

HoofdpersoonTineke, docent aardrijkskunde
KlasVMBO
Mee in beeldLeerlingen
Duur06:50 minuten

Inhoud

In het eerste fragment krijg je een beeld van het lesgeven van Tineke wanneer ze het huiswerk aan het controleren is. In het tweede fragment geeft ze individuele aandacht aan een leerling die zijn huiswerk niet af heeft. Het derde fragment betreft het vergeten van een boek door een leerling. In het vierde fragment is sprake van individuele instructie. Het vijfde fragment is een gesprek met een leerling over de wijze waarop hij kan leren. Alle korte fragmenten geven een helder beeld van de interactie die Tineke als gereedschap gebruikt.

Mogelijke toepassingen

De casus is geschikt om beginnende docenten een beeld te geven van adequate interactie, activerende didactiek en van coachend leiding geven. Ter illustratie treft u hieronder alleen het vijfde fragment van deze casus

video

Suggesties voor deze casus

Doel

Het doel bij deze casus is studenten gereedschap te verschaffen om gewenste interventies in de praktijk uit te voeren.

Werkwijze

 • ‘Hoe zou jij dat doen?’
  1. Kies een bepaald filmfragment.
  2. In elk fragment onderneemt Tineke duidelijk actie als zij reageert op een leerling. (Kun je geen duidelijk moment van actie vinden, neem dan een ander fragment.)
  3. Noteer de reactie van de hoofdpersoon en beschrijf de voorafgaande situatie.
  4. Wat vind je van de reactie? Hoe zou jij reageren? Waarom?
  5. Formuleer drie alternatieve reacties waarmee je hetzelfde kunt bereiken.
  6. Zoek geschikte literatuur ter onderbouwing van 4 of 5.
 • Presentatie
  Je gaat aan de hand van een filmpje het publiek laten nadenken over hoe je kunt reageren in een dergelijke situatie. Leid indien nodig het fragment in en laat het filmpje zien tot het moment waarop de hoofdpersoon actie onderneemt. Laat vervolgens het publiek nadenken over hoe zij zouden reageren. Bespreek dit en bied de literatuur aan. Laat tenslotte het vervolg van het filmpje zien. Gesprekstechnieken zijn belangrijk. Bedenk van tevoren goede vragen waarmee je het publiek probeert te prikkelen. Probeer boeiende interactie tot stand te laten komen. Eventueel kun je een dramatische werkvorm gebruiken.