Menu Close

Casus van de maand: januari

Fun van Engels

HoofdpersoonLieske
KlasHavo 1
Mee in beeldLeerlingen
Duur11:01 minuten

Inhoud

In het eerste fragment van zes minuten zie je dat Lieske in wezen gebruik
maakt van het lesmodel directe instructie. Daarna komen korte fragmenten
met alertheid, check op begrip, differentiatie, positieve benadering en het
lesmodel in het kort.

Mogelijke toepassingen

De casus is geschikt om docentgedrag te leren observeren bespreekbaar te maken. Ter illustratie treft u hieronder alleen het derde fragment van deze casus.

video

Suggesties voor deze casus

Doel

Als doel kun je gebruiken dat studenten sterke punten in docentgedrag leren
observeren. Via het uitwisselen van observaties, gedragsadviezen en meningen
is het de bedoeling dat studenten zich bewust worden hoe ze gewenst
gedrag in de praktijk kunnen vormgeven.

Werkwijze

  • De studenten bekijken alle fragmenten.
  • Vervolgens gaan de studenten in groepjes van vier om een tafeltje zitten, aan elke zijde een student. Vervolgens noteert iedere student voor zichzelf wat volgens hem sterke punten zijn in het optreden van Lieske.
  • De studenten wisselen deze punten uit.
  • De studenten overleggen met elkaar op welke manier je deze sterke punten in de praktijk tot uitdrukking kunt laten komen. Aan de hand daarvan formuleert elke student voor zichzelf een spiekbriefje om een dergelijk punt in de praktijk gestalte te geven.
  • Op een groot vel papier in het midden van de tafel wordt er een gezamenlijk advies en een gezamenlijke manier van aanpak geformuleerd voor een sterk punt naar keuze.
  • Tot slot kan er een rondgang plaatsvinden tussen de verschillende groepsposters.