Menu Close

Casus van de maand: januari

H4a krijgt Engels

HoofdpersoonRoelf, docent vo Engels
KlasHAVO 4
Mee in beeldLeerlingen
Duur18:45 minuten

Inhoud

In drie fragmenten zie je hoe Roelf de paniek bij een luistertoets Engels weet terug te dringen door helder leiding te geven, een continu signaal te hanteren en aandacht te besteden aan de mindset van de leerlingen. Bovendien maakt hij op passende wijze gebruik van de doeltaal.

Mogelijke toepassingen

De casus is geschikt om te laten zien hoe een docent klassikaal omgaat met weerstand.
Ter illustratie treft u hieronder alleen het eerste fragment van deze casus.

video

Suggesties voor deze casus

Doel

Het doel is om studenten te laten nadenken over oplossingen van problemen die kunnen voorkomen in het onderwijs. Ook vind ik het belangrijk dat ze leren dat observeren belangrijk is, eerst goed kijken en dan pas interpreteren.

Werkwijze

  • Iedere student gaat voor zichzelf de casus bekijken op een computer. De student noteert dingen die hem zijn
  • Om te beginnen vraag ik iedereen om eerst de lesfragmenten goed te bekijken. Het is niet de bedoeling om meteen te interpreteren.
  • De studenten noteren individueel in kernwoorden wat ze zien.
  • Vervolgens laat ik dezelfde fragment nog een keer zien. Nu moeten de studenten wel gaan interpreteren. Ze hebben hiervoor al een goede basis doordat ze eerst een observatie hebben gedaan.
  • We bespreken kort wat iedereen heeft opgeschreven.
  • Ten slotte gaan de studenten in groepjes zitten en gaan ze met een opdracht bezig. De opdracht is als volgt: Stel je voor dat je bij deze les aanwezig bent geweest. Je gaat de les samen met Roelf bespreken. Welke twee gespreksonderwerpen breng je naar voren? En hoe doe je dit?