Menu Close

Casus van de maand: april

Letty, als beginner een topper?

HoofdpersoonLetty, deeltijd Engels in opleiding met aanstelling
KlasHAVO 2
Mee in beeldLeerlingen
Duur04:33 minuten

Inhoud

In vier fragmenten zie je dat Letty door de aandacht die ze aan het contact besteedt ook de basis legt voor het leren van de leerlingen. In het eerste fragment geeft Letty klassikaal uitleg. In het tweede fragment blazen leerlingen
stoom af over de voorgaande les. In het derde fragment staat het uitdelen van het proefwerk centraal en in het vierde fragment geven leerlingen een reactie op de les en op hun leerresultaten.

Mogelijke toepassingen

De casus is geschikt om te bespreken dat een goed contact bijdraagt aan het
leren van leerlingen. Ter illustratie treft u hieronder alleen de intro van deze casus.

video

Suggesties voor deze casus

Doel

De casus is geschikt om oog te krijgen voor de ontwikkeling van zowel pedagogische als didactische vaardigheden bij een beginnend docent.

Werkwijze

• ‘Wat zit er in?’
1: Bekijk alle fragmenten.
2: Schets in het kort de situatie van de hoofdpersoon.
3: Noteer drie sterke punten van de hoofdpersoon (geef filmnr. + tijd aan).
4: Wat is je belangrijkste advies aan de hoofdpersoon om zich nog beter te kunnen ontwikkelen als docent?
5: Geef een tip voor de verdere begeleiding.
6: Zou je haar aan willen nemen? Waarom wel/niet?
7: Zoek geschikte literatuur als achtergrond bij 3 of 4.

• Presentatie
Je laat het publiek de rol van directeur innemen waarbij ze door de ‘fouten’ heen gaan kijken naar het potentieel. Je richt je dus niet op wat er fout gaat, maar op wat er in zit.
Kies een geschikt stukje film en laat het publiek vervolgens punt 3 beantwoorden. Wanneer je gekozen hebt voor literatuur bij punt 3, bied je dat aan en ga je daar dieper op in. Heb je gekozen voor literatuur bij punt 4, dan laat je
het publiek ook nadenken over punt 4 en bied je daarna de literatuur aan.

Het is niet de bedoeling dat je tijdens de presentatie aan één stuk door uitleg geeft, maar dat je het publiek zelf laat nadenken. Probeer boeiende interactie tot stand te laten komen. Gesprekstechnieken zijn daarbij belangrijk.